Terms of delivery

De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per email de orderbevestiging ontvangen. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. De orderbevestiging bevat een link naar deze algemene voorwaarden.

De bestelde goederen worden binnen 3 werkdagen verzonden, na ontvangst van de betaling van de klant via betalingsprovider Mollie Payments.

Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.

De opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn, in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bv. ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen, kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Cock Keramiek is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.

en_GB