Garantie

Cock Keramiek garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeldt staan op onze site. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificatie of niet in goede staat verkeren dan dient u dit binnen 14 dagen aan ons te melden via info@cockkeramiek.nl.

Wij geven geen garantie op ondeskundig gebruik van onze producten oa. grondstoffen, glazuren, slijtage, bevriezing of verontreiniging.

In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd, kan de klant ons niet tot een schadevergoeding aanspreken.

nl_NL